مته چاله کن پشت تراکتوری: چهار بازوبا قدرت حفاری تا عمق110وقطر50 سانتی متر به همراه گاردان کشویی مربوط.جهت نصب بردنباله بند تراکتورهای :رومانی.فرگسن.جاندیر...
MA500