مته چاله کن پشت تراکتوری: دو بازوبا قدرت حفاری تا عمق2متروقطر80 سانتی متردارای دو گیریبکس قدرتمند به همراه دو گاردان کشویی مربوط.جهت نصب بردنباله بند تراکتورهای : شش سیلندر
MAH2*80