1-     مته چاله کن پشت تراکتوری: تک بازوبا قدرت حفاری تا عمق 85 وقطر38 سانتی متر به همراه گاردان کشویی مربوط.جهت نصب بردنباله بند تراکتورهای : داربانا . ورزا . فیات . به قدرت 20 الی40 اسب بخار.هردستگاه کامل
مدل MA38